Privacy Statement

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

A. Privacy

 1. Binnen telefoon services neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Binnen telefoon services een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

 

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

A. De volgende persoonsgegevens verwerken wij;

 1. Voor- en achternaam
 2. Bedrijfsnaam
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaat type

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B.Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via afspraken@binnenverkoop.nl Wij zullen deze informatie verwijderen.

 

4. Waarom we gegevens nodig hebben

A. Binnen telefoon services verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. U desgevraagd informatie toe te sturen;
 3. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen en tot slot;
 4. Analyseert Binnen telefoon services uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

 

5. Hoe lang we gegevens bewaren

A. Binnen telefoon services zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 2 jaar na het laatste contact.

B. In het geval van een inschrijving bij een van de Binnen telefoon services bedrijven teneinde een bemiddeling tot stand te brengen zal Binnen telefoon services tenminste iedere twee jaar expliciet om goedkeuring vragen.

 

6. Delen met anderen

A. Geen verkoop

 1. Binnen telefoon services verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Binnen telefoon services blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om Google voor webstatistieken.

 

7. In kaart brengen websitebezoek

A. Binnen telefoon services gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. Binnen telefoon services heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. Binnen telefoon services heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar afspraken@binnenverkoop.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen telefoon services zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven naar een andere partij kan Binnen telefoon services dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de boven beschreven stappen.

U kunt ons ook bereiken via: afspraken@binnenverkoop.nl | 050 – 211 00 42 | Aarhusweg 4-3 Groningen.

10. Beveiliging

A. Binnen telefoon services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via afspraken@binnenverkoop.nl

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen Privacy Statement

Binnen telefoon services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Laatste wijziging: 03 mei 2018.

Menu